Седмична ТВ програма

Интел ТВ го задржува правото за промена на содржината и редоследот на програмата.

Програмска шема

+Понеделник
06:00 Најдобриот на листата (реп)
06:45 Аграр - земјоделска емисија (реп)
07:45 Забранета страст - сериски филм (реп)
08:30 На денешен ден
08:35 Огласник
09:00 Животински атлас (реп)
09:40 Цртан филм
11:00 Само за смеење (реп)
11:25 На денешен ден
11:35 Огласник
11:45 Македонија низ историјата (реп)
12:50 Естрада +
13:30 Аграр - земјоделска емисија (реп)
14:30 Виножито (реп)
15:35 Огласник
16:00 Македонија низ историјата - документарна програма
16:50 Животински атлас
17:30 Вести
18:00 Спорт и околу спортот
18:05 На денешен ден
18:10 Само за смеење
18:40 Огласник
18:45 Забранета страст - сериски филм
19:50 Игран филм
20:35 Огласник
21:55 Естрада +
22:30 Вести
23:10 Само за смеење
23:30 Огласник
23:40 Игран филм
~ 01:40 Игран филм
~ 03:30 Огласник
~ 03:40 Македонија низ историјата (реп)
+Вторник
06:45 Виножито (реп)
07:45 Забранета страст - сериски филм (реп)
08:30 На денешен ден
08:35 Огласник
09:00 Животински атлас (реп)
09:40 Цртан филм
11:00 Само за смеење (реп)
11:25 На денешен ден
11:35 Огласник
11:45 Македонија низ историјата (реп)
12:45 Спорт и околу спортот (реп)
12:50 Естрада +
13:30 Моја свадба (реп)
14:50 Наша сцена
15:35 Огласник
16:00 Македонија низ историјата - документарна програма
16:50 Животински атлас
17:30 Вести
18:00 Спорт и околу спортот
18:05 На денешен ден
18:10 Само за смеење
18:40 Огласник
18:45 Забранета страст - сериски филм
19:50 Игран филм
20:35 Огласник
21:55 Естрада +
22:30 Вести
23:10 Само за смеење
23:30 Огласник
23:40 Игран филм
~ 01:40 Игран филм
~ 03:30 Огласник
~ 03:40 Македонија низ историјата (реп)
+Среда
06:45 Наша сцена (реп)
07:45 Забранета страст - сериски филм (реп)
08:30 На денешен ден
08:35 Огласник
09:00 Животински атлас (реп)
09:40 Цртан филм
11:00 Само за смеење (реп)
11:25 На денешен ден
11:35 Огласник
11:45 Македонија низ историјата (реп)
12:45 Спорт и околу спортот (реп)
12:50 Естрада +
13:30 ЦСИ Мајами - сериски филм (реп)
14:30 Фолк Топ 10 (реп)
15:35 Огласник
16:00 Македонија низ историјата - документарна програма
16:50 Животински атлас
17:30 Вести
18:00 Спорт и околу спортот
18:05 На денешен ден
18:10 Само за смеење
18:40 Огласник
18:45 Забранета страст - сериски филм
19:50 Игран филм
20:35 Огласник
21:55 Естрада +
22:30 Вести
23:10 Само за смеење
23:30 Огласник
23:40 Игран филм
~ 01:40 Игран филм
~ 03:30 Огласник
~ 03:40 Македонија низ историјата (реп)
+Четврток
06:45 Фолк Топ 10 (реп)
07:45 Забранета страст - сериски филм (реп)
08:30 На денешен ден
08:35 Огласник
09:00 Животински атлас (реп)
09:40 Цртан филм
11:00 Само за смеење (реп)
11:25 На денешен ден
11:35 Огласник
11:45 Македонија низ историјата (реп)
12:45 Спорт и околу спортот (реп)
12:50 Естрада +
13:30 Топ модели (реп)
14:30 Нешто ново
15:35 Огласник
16:00 Македонија низ историјата - документарна програма
16:50 Животински атлас
17:30 Вести
18:00 Спорт и околу спортот
18:05 На денешен ден
18:10 Само за смеење
18:40 Огласник
18:45 Забранета страст - сериски филм
19:45 Уживајќи го секојдневниот живот
20:25 Огласник
20:30 Призма 3
21:55 Естрада +
22:30 Вести
23:10 Само за смеење
23:30 Огласник
23:40 Игран филм
~ 01:40 Игран филм
~ 03:30 Огласник
~ 03:40 Македонија низ историјата (реп)
+Петок
06:45 Нешто ново (реп)
07:45 Забранета страст - сериски филм (реп)
08:30 На денешен ден
08:35 Огласник
09:00 Животински атлас (реп)
09:40 Цртан филм
11:00 Само за смеење (реп)
11:25 На денешен ден
11:35 Огласник
11:45 Македонија низ историјата (реп)
12:45 Спорт и околу спортот (реп)
12:50 Естрада +
13:30 Призма 3 (реп)
14:50 Најдобриот на листата
15:35 Огласник
16:00 Македонија низ историјата - документарна програма
16:50 Животински атлас
17:30 Вести
18:00 Спорт и околу спортот
18:05 На денешен ден
18:10 Само за смеење
18:40 Огласник
18:45 Забранета страст - сериски филм
19:50 Игран филм
20:35 Огласник
21:55 Естрада +
22:30 Вести
23:10 Само за смеење
23:30 Огласник
23:40 Игран филм
~ 01:40 Игран филм
~ 03:30 Огласник
~ 03:40 Македонија низ историјата (реп)
+Сабота
07:00 Моја свадба (реп)
08:35 Огласник
08:55 Цртан филм
10:30 Документарна програма (реп)
11:25 Огласник
11:30 Спорт и околу спортот - викенд издание
12:10 Само за смеење (реп)
12:45 Мр.Бин
13:35 Игран филм
15:35 Огласник
15:50 Во контакт
16:30 Документарна програма
17:30 Вести
18:00 Само за смеење
18:20 Огласник
18:30 Влези вози
19:30 Топ модели
20:25 Огласник
20:30 Игран филм
22:30 Вести
23:00 Само за смеење
23:20 Огласник
23:30 Игран филм
~ 01:30 Игран филм
~ 03:20 Огласник
~ 03:30 Македонија низ историјата (реп)
+Недела
06:00 Призма 3 (реп)
07:15 Цртан филм
08:35 Огласник
08:40 Спорт и околу спортот - викенд издание (реп)
09:00 Мр.Бин (реп)
09:30 Документарна програма (реп)
10:30 Во контакт (реп)
11:00 Уживајќи го секојдневниот живот (реп)
11:40 Огласник
11:45 Влези вози (реп)
12:45 Виножито
13:50 Само за смеење (реп)
14:30 Аграр - земјоделска емисија
15:15 Огласник
15:30 Фолк Топ 10
16:30 Топ модели (реп)
17:30 Моја свадба
18:15 Огласник
19:15 Документарна програма
20:10 Огласник
20:15 Игран филм
22:10 ЦСИ Мајами - сериски филм
23:05 Огласник
23:10 Игран филм
~ 01:10 Игран филм
~ 03:00 Огласник
~ 03:10 ЦСИ Мајами - сериски филм (реп)